สิ่งที่สำคัญสำหรับเรา

what matters

อะไรที่สำคัญกับคุณและโลกใบนี้ นั่นคือ สิ่งสำคัญสำหรับเรา

ใส่ใจคุณภาพ

ที่Thermos® เราเลือกวัสดุที่ดีที่สุด และ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ เราตรวจเช็คคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจในความเป็นหนึ่งทางด้านคุณภาพของเรา

 

ใส่ใจในความปลอดภัย

คุณมีสิทธิที่จะทราบว่า สินค้าของคุณจะผลิตที่ใดและด้วยวิธีการใด

ทั้งนี้ นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอันเป็นที่ยอมรับแล้ว

 ผลิตภัณฑ์Thermos® ยังได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการอิสระอื่น ๆ อีกด้วย

เพื่อให้มั่นใจว่า วัสดุและกระบวนการผลิตของเรามีความปลอดภัยอย่างแท้จริง

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับ Thermos® เราปฏิบัติทุกขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้สถานที่ทำงาน เป็นมิตรต่อสุขภาพ และปลอดภัยตามสิทธิและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

ที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายแรงงานและการปฏิบัติตามมาตรฐานทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งก็ได้รับการปฏิบัติเช่นกัน โรงงานของเราได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานหรือบุคคลที่สาม เป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ใส่ใจรักษ์โลก

Thermos® คิดค้นการนำผลิตภัณฑ์เก่ากลับมาใช้ใหม่ เรารักษ์โลกมานานกว่า 100 ปี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคที่ต้องการพกพา มีทางเลือกที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยการเลือกใช้สินค้าที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้

Thermos® ช่วยให้คุณมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะ และยังพึงพอใจในประสิทธิภาพของสินค้าของเราไปพร้อม ๆ กัน

ใส่ใจให้การคืนกลับให้สังคม

Thermos® สิงคโปร์ทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลต่างๆ เรายึดถือการคืนกลับสิ่งดี ๆ ให้สังคมทุกครั้งที่มีโอกาส