นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การที่คุณเปิดชมหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ แสดงถึงว่า คุณรับทราบ และยอมรับนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ โปรดระงับการใช้เว็บไซต์นี้  บริษัท Thermos® (Singapore) Pte Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา ด้วยการปรับปรุงการโพสต์นี้ และการใช้งานของคุณ หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แสดงถึงว่า คุณยอมรับข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการ ที่บริษัท Thermos® (Singapore) Pte Ltd บริษัทย่อยและ บริษัท ในเครือ ( "Thermos®" หรือ "เรา") เก็บ รวบรวม การใช้และการปกป้อง ข้อมูลที่คุณให้ในเว็บไซต์ของเรา

หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ใด ๆ ของ Thermos® โดยทั่วไป คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องระบุชื่อ และไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ อาจมีในบางกรณีที่เราอาจจะขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น บางครั้ง เราจะดำเนินการจัดทำแบบสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจถึง ความต้องการ และข้อมูลของผู้เข้าชม เวปไซด์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือ เมื่อส่งคำถามเข้ามาที่เรา แม้ว่าคุณจะเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูล คุณก็ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Thermos® แต่คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึง ตัวเลือก ข้อเสนอพิเศษ และบริการบางอย่างได้

เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ เราต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีความจำเป็นต่อการดำเนินการให้ครบขั้นตอนตามคำสั่งซื้อของคุณ การส่งคำสั่งซื้อ หรือเพื่อยืนยันการจัดส่ง รวมถึงการแจ้งสถานะการสั่งซื้อของคุณ การทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตกับ Thermos® สามารถดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย โดยเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเป็นรหัสเพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลที่สามไม่สามารถเข้าถึงได้

หากคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราไว้ เราอาจจจะจัดให้ท่านอยู่ในรายชื่อ ที่จะได้รับอีเมล์เกี่ยวกับ ข้อมูลล่าสุดของผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ เรื่องราวหรือประเด็นที่สำคัญ และผลิตภัณฑ์ใหม่ หากคุณไม่ต้องการที่จะได้รับข้อมูลล่าสุดของเราจากอีเมล์ โปรดติดต่อเรา ณ จุดติดต่อ ที่ระบุด้านล่างของเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัท Thermos®  บริษัทย่อย และ บริษัทในเครือ จะนำมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและส่งเสริมการขายเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ที่คุณได้ให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ทางบริษัท Thermos® จะไม่ทำการให้เช่า ขายหรือแจกจ่ายแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ มีมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความลับของข้อมูลของคุณ และ Thermos® ขอสงวนสิทธิ์ในการความรับผิดชอบสำหรับการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการส่ง หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต จากบุคคลที่สาม Thermos® ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายนี้ หรือนโยบายเพื่อการปฏิบัติอื่น ๆ ณ เวลาใดๆ การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุง ใด ๆ จะมีผลทันทีที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังผู้ลงโฆษณา คู่ค้า ผู้ให้การสนับสนุน และบุคคลที่สามอื่น ๆ ข้อมูลนี้จะถูกใช้ในการปรับเนื้อหาเว็บไซต์ Thermos® และการโฆษณา เพื่อให้ผู้ใช้เวปไซด์ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

เว็บไซต์นี้อาจใช้คุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเว็บไซต์ ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากคุกกี้ คุณสามารถบล็อกได้จาก เบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปิดการใช้งาน หรือ ไม่สามารถใช้งานบางส่วนของเวปไซด์ Thermos® ได้เว็บไซต์นี้ยังอาจตรวจพบและไอพี แอดเดรส หรือชื่อโดเมน เพื่อการควบคุม และการรองรับปริมาณ การเข้าชมเวปไซด์ หรือ เพื่อการจัดการเว็บไซด์ของเรา เรามิได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพียงแค่รูปแบบของการใช้งานของผู้ใช้ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการบริการและเนื้อหาของเวปไซด์ให้ดีขึ้นเท่านั้น โดยพิจารณาจาก ความคิดเห็นโดยรวมหรือสถิติของรูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์

Thermos® ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ในกรณีพิเศษ ที่มีเหตุให้เชื่อว่า การเปิดเผยข้อมูล  นั้นจำเป็นต่อการระบุ ติดต่อ หรือ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือการแทรกแซง (ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) ต่อ สิทธิ ทรัพย์สิน ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือใครก็ตาม ที่อาจได้รับอันตรายจากการกระทำดังกล่าว เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการตอบสนองต่อหมายศาล หรือ เมื่อเราเชื่อมั่นในกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

โปรดทราบว่า เว็บไซต์ของเรา อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โดยเว็บไซต์ที่เกี่ยวโยงไปนี้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของThermos® และเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ หรือการเชื่อมโยงใด ๆ บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นๆ

ส่งคำถามเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ไปที่:

Srithai Marketing Co.,Ltd.
31 เจริญนคร 14 แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: +66 (0) 2861-3333
โทรสาร: +66 (0) 2861-3344
อีเมล์: products@srithaimarketing.com

 

THERMOS (Singapore) Pte Ltd
16 Arumugam Road
#05-02 LTC Building D 
Singapore 409961
อีเมล์: customerservice@thermos.com.sg