FFW1000 CGY
Cool Grey

FFW-1000 BIG SIZE BOTTLE

รายละเอียดสินค้า

  • ฉนวนเก็บความร้อน (6 ชั่วโมง): 79 °C ขี้นไป
  • ฉนวนเก็บความร้อน (24 ชั่วโมง): 54 °C ขี้นไป
  • ฉนวนเก็บความเย็น(6 ชั่วโมง): 10 °C หรือต่ำกว่า
  • ขนาดความกว้าง×ลึก×ความสูง (ประมาณ. ซม.): 12.5 X 9.5 X 26.5
  • น้ำหนัก (ประมาณ): 500 กรัม