เทคโนโลยีที่เก็บความสดชื่น

refreshing tech

เทคโนโลยีฉนวนกันความร้อนสุญญากาศของแบรนด์ Thermos® ช่วยให้เครื่องดื่มร้อนคงความร้อน และเครื่องดื่มเย็นคงความเย็นได้นานกว่าที่เคย ซึ่งภาชนะแบบเดิม ๆ ไม่สามารถเก็บความร้อนหรือเย็นได้ ฉนวนกันความร้อนสูญญากาศของ Thermos® สร้างพื้นที่สุญญากาศระหว่างชั้นทั้งสอง ช่วยให้อุณหภูมิภายในไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องดื่มเย็นยังคงเย็น หรือเครื่องดื่มร้อนยังคงร้อนอยู่เสมอ ไม่ว่าอากาศภายนอกจะเป็นอย่างไร